www.bahtiyar.forumkostenlos.at

BAHTiYARIN AiLE PLATFORMUNA HOSGELDiNiZ !
 
StartseiteAnmeldenLogin

Teilen | 
 

 ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR

Nach unten 
AutorNachricht
Admin
ADMiNiSTRARTOR
ADMiNiSTRARTOR
avatar

Männlich
Anzahl der Beiträge : 1915
Alter : 48
Devlet/Sehir : Almanya/Hessen
is alani/Hobi : Balik Tutmak, Bilgisayar & internet ve Ailem
Medeni Hali - Evli/Bekar : Evliyim
Anmeldedatum : 27.03.08

BeitragThema: ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR   7/4/2008, 21:13

ALMANYA’NIN YENİ GÖÇ YASASI, TÜRKLERİ HEDEF ALIYOR


2007 yılının Mayıs ve Haziran aylarının Almanya’daki bir özelliği göç yasası konusundaki tartışmalar oldu. Tartışmalar canlı ve heyecanlıydı. Çünkü yeni yasa tasarısı Almanya’daki yabancılar konusuna kendisine göre bir müdahalede bulunmaktaydı. Bu müdahalenin mahiyetini konuşabilmek için yeni yasanın ve Almanya’daki yabancılar sorununun evveliyatına biraz bakmak gerekiyor.

Almanya’daki yabancılar sorununun altında “Almanya” yatmaktadır. İki nedenden dolayı “Almanya” yatmaktadır.

Birincisi, “yabancıya en yabancı” Avrupa ülkesi olarak Almanya’nın tarihten gelen toplumsal ve siyasi özellikleridir, yabancıya en ırkçı bakış açısına sahip Avrupa ülkesi olarak Almanya’nın dışlayıcı, ayrımcı özellikleridir.

İkincisi, Almanya’nın “bugünkü yabancılar sorunu”nun malzemesini oluşturan 1960 sonrası Türkiye’den gelen işçi göçü konusunda Almanya tarafının sorumluluğudur. Almanya tarafı, Türkiye’den gelen “yabancılar” konusunda, başında politikasızdır, politikalı olduğu zaman öngörüsüzdür, öngörülü bir politikaya sahip olduğu zaman da yanlış bir politikayı savunmuş ve uygulamıştır.

Sonuçta Almanya kusurludur.

Göç ülkesi Almanya, göçe ihtiyacı olan ve bu nedenle göçü planlamış ve göçü gerçekleştirmiş Almanya, göç ülkesi olduğunu kabul etmemiştir, göç ülkesi olduğu gerçeğine direnmiştir.

Alman Yabancılar Yasası, ki son yasanın kabul edilmesinden (2000) önceki yasanın yüz yıldan fazla bir geçmişi vardır. Bu yasa yabancılara hak vermekten kaçınan ayrımcı ve ırkçı anlayışlarla hazırlanmıştı. Hatta Anayasalara aykırı maddeler bile barındırmıştı ve bugünkü yasalar da hala barındırmaktadır. Hukukun nesnel eşitlik ilkesi birçok maddede çiğnenmişti ve halen de öyledir. Anayasanın „bedene zarar verme yasağı“nın, Yabancılar Yasasında „yabancı uyruklular için geçerli olmadığı“ ifadesi, yalnız genel hukuk ve Anayasa hukuku açısından sorunlu değil, sahip olduğu anlayış açısından da gayri insanidir ve oldukça dikkate değerdir.

Yabancılar Yasasının her zaman geçerli olan bir özelliği, görevlilerin takdir hakkını geniş tutarak ve yasa maddelerinde belirsiz ifadeler bulundurup tartışmalı durumlar yaratarak yasanın uygulanmasında yabancılar için zorluklar yaratılmasına ve hatta yasayı kötüye kullanmaya kapıyı açmış olmasıdır. Yabancılar Yasasındaki görevlilerin hareket alanlarını genişleterek keyfiliğe yolaçan ve yönetsel baskıları kolaylaştıran belirsizlik, geçtiğimiz dönemlerde ayrımcılığın ve olumsuz uygulamaların maddi temeli olmuştur.

Alman Yabancılar Yasasında 20. yüzyılda birçok kez değişiklik yapılmıştır. Ancak her değişiklik yabancılar aleyhindeki şartları ağırlaştırma yönündedir. Son Yabancılar Yasası, yabancıların statüsüne açıklık getirmek için değil, Almanya’yı yabancılara karşı korumak için, Almanya’ya göçü sınırlamak ve kontrol altında tutmak için hazırlanmıştır. Son Yabancılar Yasası Almanya’ya göçü sınırlama yasasıdır.

Bütün bunları bu çerçevede ayrıntılı ele almak ve açıklamak yerinde olmayacaktır. Birçok araştırmada, incelemede ve yorum yazısında bunlar konu olmuştur. Yeterince ele alındığından sözedilmemelidir, hatta üzerinde daha da fazla durulmalıdır. Ancak sorunun yaşadığımız güncel tarafı, yani bugünkü “Göç Yasası” konuyu, geçmişiyle ve bugünü yaratan kökleriyle ele almaya, geniş değerlendirmeler yapmaya izin vermemektedir.

Bugün yeni yasa ile Almanya, artık bir „Yabancılar Yasası“ düzeyinden „Göç Yası“ düzeyine terfi etmiştir. Ancak bu düzey değiştirme (düzey yükselmesi), göç olgusundaki „Almanya tarafı“nı ne yazık ki daha da olumsuz bir konumlanmaya itmiş durumdadır. Çünkü, artık „göçü kontrol etme“ gibi bazılarınca masum sayılabilecek bir eğilim, gizlenemeyen bir düşmanlık görüntüsüne dönüşmüştür.

Yeni Göç Yasasının bir başka özelliği, yasa adeta Türkler için hazırlanmış gibi, yasadan en fazla rahatsızlık duyacak olanların Türkler olacağı düşüncesi ve izlenimidir. Bu düşünce ve izlenim elbette boşuna değildir. Almanya’daki en büyük yabancı kitle Türklerdir, Almanya’nın „ikinci dil“i Türkçedir ve Almanya’nın „yabancılar sorunu“, bazılarının utangaç bir şekilde de olsa söylediği gibi, „Türkler sorunu“dur.

Yasa tasarısının mentinden, uygulama başlamadan önce, yani mağduriyetler ve yasadan zarara uğradığı için şikayet edenler ortaya çıkmadan önce, anlaşılan, ama belirgin olarak anlaşılan şeyler vardır. Bu anlaşılan şeyler, aslında anlaşılsın diye yasanın özüne ve sözüne geçirilmiştir. Tasarıda „Türk“, „Türkler“ sözcüklerinin geçmemesinden kimse Türklerin tasarının konusu olmadığını çıkarmayacaktır. Çıkarmamıştır da.

14 Haziran Cuma günü Göç Yasa Tasarısı 170 red oyuna karşı 398 oyla kabul edildi. Almanya’nın „merkez partileri“ tasarı konusunda birleşmişlerdi. Büyük çoğunlukla kabul edilmesi de bunu göstermekteydi.

Daha tasarı halindeyken parlamentoya gelen metinde, „gerçek Alman“, „gerçek olmayan Alman“ ayrımının yapıldığı, aile birleşimini zorlaştıran maddelerin ırkçı yaklaşımları ifade ettiği yönünde değerlendirme ve eleştiriler haftalardır ve aylardır yapılmaktaydı. Tasarının, büyülü sözcük olan „entegrasyon“a ters düştüğü yorumları, bu eleştiriler çok yapılmasına rağmen, anlaşılan, merkez partilerin „merkez“ politikalarını pek etkileyememişti.

Yeni „Göç Yasası“nda neler var?

Yeni Göç Yasasına göre,

1. Evlilik sonucu eşlerin Almanya’ya gelmesi zorlaştırılıyor. „Aile Birleşimi“ adeta önleniyor.

2. Türkler ve Türkiye konusunda ayrımcılık yapılıyor. Eş durumu yüzünden herhangi bir ülkeden gelenle Türkiye’den gelen arasında eşitsizlik yaratılıyor.

3. Bir Almanın Türkiye’den bir Türkle evlenmesi ile Almanya’daki bir Türkün Türkiye’den evlenmesi sonucu Türkiye’den gelecekler için farklı uygulamalar olacağından haksızlık ve ayrımcılık şartları yaratılıyor.

4. Almanca bilme gerekliliği zorunluluğa dönüştürülüyor. Almanya’da oturum almak için dil bilme gerektiği gibi, Almanya’ya ilk kez gelecek insanların bile Almanca bilmesi isteniyor.

5. Alman vatandaşlığına geçiş zorlaştırılıyor. Maddelerdeki ifadeler Türklerden başka hiç bir toplumun ve ulusun üstüne alınacağı şeyler değildir.

6. Yabancılar Dairelerinin yetkileri artırılıyor, yabancılarla ilgili kurumlara gözaltına alma yetkisi veriliyor

7. Sonradan „Alman olmak“, „gerçekten (doğuştan) Alman olmak“tan farklı tanımlandığı için iki farklı Almanlık kavramı yaratılıyor.

8. Ve bunlar gibi, yenilik özelliği taşıyan birçok maddede çağdaş ve yasal anlayışlardan uzaklaşılıyor.

Kolayca görüleceği gibi, yeni Göç Yasasının „konusu“, „göçmenler“, „yabancılar“ değil Türklerdir. Sanki, Türkleri Almanya’dan çıkarıverseler yeni yasaya gerek kalmayacak gibidir.

Bunların Almanya’ya istikrar getirmek bir yana, huzursuzluk yaratacağı, kriz durumuna dönüşecek sorunlar haline dönüştüreceği yorumları yapılıyor. Hukukçular Göç Yasasının Anayasaya aykırılık noktasında ayrı sorunlar ortaya çıkaracağına kesin gözüyle bakıyorlar. Alman basını, hazırlanma aşamasında tasarıya gösterdiği edilgen desteği, yasa haline geldikten sonraki günlerde sürdürmekte zorluk içine girdi. Birkaç gündür bir „medya bocalaması“ yaşandığını söyleyebiliriz. Tasarı aşamasındayken yasaya karşı çıkan partiler dışında, merkez partilerin içinde de tasarıyı olumsuz bulunlar vardı. Bundan sonra bunun artacağını düşünmek hiç kehanet değildir.

Her olumsuz şeyin, gösterdiği gerçekler yüzünden, yararları da vardır. Yeni „Göç Yasası“nın en büyük yararı, kendisinin yabancıların dostu olduğu yolunda yıllardır bir izlenim uyandırmaya çalışan SPD’nin (Sosyal-Demokrat Parti) yabancı düşmanı (aynı zamanda Türkiye karşıtı) anlayışlar içinde olduğunun ortaya serilmesidir. Bunun, „SPD’den çok SPD’ci“ Türkler (her şart altında SPD’nin yabancı dostu olduğunu anlatmak isteyen Türkler) arasında yarattığı hayal kırıklığı, ortaya serilen bu gerçeğin nasıl dalga dalga yayıldığını ve daha da yayılacağını göstermektedir. „Kötü polis“ karşısında „iyi polis“ rolünün neden çok yararlı, çok gerekli olduğu kimilerine bir türlü kavratılamıyordu da.

_________________
Cok biliyorsan paylasmasini bil...
Az biliyorsan aramasini ögren...


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen http://bahtiyar.forumkostenlos.at
prof7780
MODERATOR
MODERATOR
avatar

Männlich
Anzahl der Beiträge : 2355
Alter : 41
Devlet/Sehir : BRD/ Baden-Württemberg
is alani/Hobi : Issiz Adamin Isi Coktur
Anmeldedatum : 30.03.08

BeitragThema: Re: ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR   8/4/2008, 00:13

ya sorma ya, bunlar iyice azitti dümbelekler,
resmen irkcilik yapiyorlar. ama ne yapsalar bos, biz birkere buraya adim attik
bundan sonra onlar düsünsün. :10:

_________________
BU TEN TOZLARIN CAN YÜZÜNE PERDE OLUR
BU YÜZDEN BU PERDEYI YIRTARIM GÜZEL OLUR


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
perikiz
MODERATOR
MODERATOR
avatar

Weiblich
Anzahl der Beiträge : 972
Alter : 47
Devlet/Sehir : Almanya
is alani/Hobi : Ev Hanimi
Medeni Hali - Evli/Bekar : Evliyim
Anmeldedatum : 31.03.08

BeitragThema: Re: ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR   15/4/2008, 03:56

Alman Vatandasligini aldik ama bunlar bögledir iste.
Ne demisler....

Almandan Dost Olmaz,
Köpekten Post Olmaz,...
flower

Ellerine Saglik Bilgilerin Icin

_________________
Hayat ücbucuk ile Dört arasindadir ;
ya ücbucuk atarsin yada dört dörlük Yasarsin.


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
prof7780
MODERATOR
MODERATOR
avatar

Männlich
Anzahl der Beiträge : 2355
Alter : 41
Devlet/Sehir : BRD/ Baden-Württemberg
is alani/Hobi : Issiz Adamin Isi Coktur
Anmeldedatum : 30.03.08

BeitragThema: Re: ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR   15/4/2008, 20:57

hay aklinla bin yasa, ne güzel söyledin :afro:

_________________
BU TEN TOZLARIN CAN YÜZÜNE PERDE OLUR
BU YÜZDEN BU PERDEYI YIRTARIM GÜZEL OLUR


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
bursaspor
Uzman
Uzman
avatar

Männlich
Anzahl der Beiträge : 383
Alter : 23
Devlet/Sehir : Almanya/Hessen
is alani/Hobi : Okul
Medeni Hali - Evli/Bekar : Bekar
Anmeldedatum : 02.04.08

BeitragThema: Re: ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR   13/5/2008, 14:02

tskler bilgiler icin elinize saglik zaten almanlar hep böle Danke
Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
Gesponserte Inhalte
BeitragThema: Re: ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR   

Nach oben Nach unten
 
ALMANYA’NIN YENI GÖÇ YASASI, TÜRKLERI HEDEF ALIYOR
Nach oben 
Seite 1 von 1
 Ähnliche Themen
-
» Regierungsnahe Zeitung "Yeni Söz": "Türkei kann Europa in drei Tagen einnehmen"

Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
www.bahtiyar.forumkostenlos.at :: TÜRK DANIS :: Almanya icin gecerli :: Yabanci Yasasi-
Gehe zu: