www.bahtiyar.forumkostenlos.at

BAHTiYARIN AiLE PLATFORMUNA HOSGELDiNiZ !
 
StartseiteAnmeldenLogin

Teilen | 
 

 VERIMLI CALISMA 2

Nach unten 
AutorNachricht
perikiz
MODERATOR
MODERATOR
avatar

Weiblich
Anzahl der Beiträge : 972
Alter : 47
Devlet/Sehir : Almanya
is alani/Hobi : Ev Hanimi
Medeni Hali - Evli/Bekar : Evliyim
Anmeldedatum : 31.03.08

BeitragThema: VERIMLI CALISMA 2   29/4/2008, 01:19

3.NOT TUTMA

Not tutma, bir konuyla ilgili bilgilerin özetlenerek daha sonra kullanılması amacıyla bir yere yazılması işlemidir. Amaç, öğrencinin öğrendiği bilgileri özümseyip kendi cümleleriyle ve anlaşılır biçimde kağıt üzerinde düzenleyerek daha sonra hatırlanmasını kolaylaştırıcı özlü birikimler elde etmesidir. Böylece verimli bir öğrenme de gerçekleşmiş olur.

J. McLevish’e göre dinleme yoluyla öğrenilen bilgiler çok uzun süre hafızada tutulamaz. Öğrenilenler zaman içinde tekrarlanmalıdır. Bir öğrenci, bir dersin sonunda, o derste dinlediğinin sadece % 55’ini hatırlayabilir. Eğer tekrar yapılmazsa bir hafta sonra ise bu oran % 17’ ye düşer. Öyleyse daha sonra tekrar yapmak için derste öğrenilenler mutlak not edilmelidir.

G. M. Usova araştırma sonuçlarına dayanarak bir insanın dakikada ortalama 600-800 kelimeyi algılayabildiğini; ancak dakikada 125 kelime konuşabildiğini söylüyor. Aradaki bu boşluk anlatılanları yorumlama, anlatılanlarla bağlantılı olan eski bilgileri hatırlama, anlatılacakları tahmin etme, anlaşılanları da not etmeyle doldurulmalıdır. Eğer sadece dinleme yapılırsa bu boşluk öğrencinin dikkatinin dağılmasına neden oluyor. Bu sorunun çözümü dinlenenlerin aynı zamanda yazıya geçirilmesi yani not tutmadır.

Not tutma öğrencinin derse dikkatini çeker. Dikkat öğrencinin derse aktif katılımı demektir. Böylece unutmaya karşı da bir tedbir alınmış olur. Ayrıca iyi bir not tutma eylemi için iyi bir dinleyici olmak gerektiğinden not tutma sayesinde öğrenme verimli hâle gelir. D. R. Jacobsen araştırma sonuçlarına dayanarak not alan öğrencilerin not almayanlara göre sınavlarda daha başarılı olduklarını belirtiyor.

Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre bilinçli bir dinleme gerçekte 30 saniye kadar sürer. 1-2 saniyelik aralıklarla bu süreç sürekli işler. Önemli olan bu boşluklara takılmadan dikkati canlı tutmaktır. Dikkat canlı olduğu sürece öğrenme verimli olur çünkü. Dikkatin canlı olduğu bu süreyi de not tutarak geçirmek gerekir.

Not tutmak için ders takibi, bilginin sürekliliğinden dolayı çok önemlidir. Bir zincirin iş görebilmesi için bütün halkalarının tam olması gerekir. Bir tanesi bile eksik olsa zincir iş görmez. Bilgiler birbirine bağlıdır. Birinin bilinmesi diğerinin bilinmesini, birinin öğrenilmesi diğerinin öğrenilmiş olmasını gerektirir. Not tutmanın verimli olması bütün dersleri mümkün olduğunca takibe bağlıdır.

Not tutmayıp da başkalarının tuttuğu notları kullanmak verimli olmaz. Çünkü not tutma, özel bir eylemdir ve her birey kendi anlayacağı tarzda bu eylemi gerçekleştirir. Kişinin tuttuğu notlardan en verimli şekilde sadece kendisi yararlanır. Kaçırılan bir dersin notunu başkasından almak da sonuç almak bakımından etkisizdir. Bilgilerin kopuk kopuk olmaması için not bizzat öğrencinin kendisi tarafından tutulmalı, bunun içinde ders takibinde ısrar edilmelidir.

Derslerin takibi anlaşılmayı da kolaylaştırır. Not tutarken anlatılanları dinlemek, beyin süzgecinden geçirmek hem derse dikkati artırır hem de sıkılmayı engeller. Not tutmakla öğrenci derse aktif katılım sağladığından not tutma uyanıklığı yani dikkati artırır. Derse motivasyonu yükseltir. Anlamayı ve akılda tutmayı kolaylaştırır.

Öğrenci not alma sayesinde okuduğu ya da dinlediği bilgileri geniş bir çerçevede değerlendirme ve eleştirme yeteneğine kavuşur. Böylece öğrenci önüne çıkan en karmaşık düşünceleri bile kolayca anlama ve yorumlama becerisine kavuşur.

Not tutma değişik kaynaklardan yararlanılarak yapılır. Okunanlardan, gözlemlenenlerden, düşünülenlerden ve dinlenilen bilgilerden not tutulabilir.

Not tutma doğrudan ve dolaylı aktarmalarla yapılır. Kaynaktan alınan bilgiler olduğu gibi aktarılırsa bu not tutma doğrudan yapılmış olur ve bu tür bir not tutma kalıcı öğrenmede yeterince verimli değildir. Kaynaktan alınan bilgiler yorumlanıp beyin süzgecinden geçirilerek not tutan kişinin kendi cümleleriyle aktarılırsa dolaylı olarak yapılmış olur ve bu tür bir not tutma eylemi kalıcı ve verimli bir öğrenme açısından daha yararlıdır. Çünkü not almanın verimli olabilmesi, not almak için gerekli özlü birikimlere sahip olmayı gerektirir. Bu da öğrencinin konuyu kafasında ayrıntılı bir çözümlemeye tutup, onu değişik yönleriyle yorumladıktan sonra öğrendiklerini bütünleştirmesiyle olur.

Öğrenciler için not tutma iki yerde çok önemlidir. Birincisi sınıf ortamında öğretmenin anlattığı dersi dinlerken, ikincisi ise okuma sırasında bilgilerin daha kalıcı duruma getirilmesi ve daha sonra kullanılmasına sağlamak için yazılmasında. Her iki durumda da izlenmesi gereken yöntemler hemen hemen aynıdır.

Öncelikle düzenli bir defter tutmalısınız. Not tutacağınız konuyu ön hazırlık yaparak tanımalısınız. Bu tanıma işi, not tutarken dikkatinizin konuya toplanmasını da sağlar.
Her şeyi yazmamalısınız. Ana fikirleri ve onları destekleyen yardımcı fikirleri kendi cümlelerinizle yazmalısınız.

Notu okunabilir bir yazıyla tutun. Yazdıklarınızın zihninizi karıştırmaması için bu gereklidir. Not tutulurken anahtar kelimelere dikkat edin. Bu anahtar kelimeler notlarınızı daha sonra okurken konuyu size ayrıntılarıyla hatırlatacak, bilgilerinizi çağrıştırabilecek nitelikteki kavramlardır.

Not tutmayı sınıf ortamında gerçekleştirecekseniz dersi etkin bir şekilde dinleyin. Çünkü temel yöntem, anlayarak not tutmanızdır. Not tuttuğunuz sayfaların kenarlarında boşluklar bırakın. Daha sonra bu boşluklara konuyla ilgili başka ayrıntılar eklemeniz gerekebilir. Her fikir ayrı bir paragrafta yer alacak şekilde not tutulmalısınız. Bu size hem notların tekrarında kolaylık sağlayacak, hem de öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.
Kendinize göre bir kısaltma dili kullanabilirsiniz. Örneğin sadece ünsüzleri yazabilirsiniz ya da birkaç harfi yazabilirsiniz. “ İnsanlar” yerine insnlr veya ins.’lar ; Milli Eğitim Bakanlığı yerine MEB gibi.

Sistemli ve etkili bir not tutma işleminde harfli ve rakamlı maddeleştirme yöntemini bir arada kullanabilirsiniz. Bu maddeleme yöntemiyle bilgileriniz arasında bağlantılar kurar, bilgilerinizi bir bütün olarak gördüğünüzden daha kolay anlar, bir sistem içinde yazdığınızdan bilgileriniz daha kalıcı olur. Hatta başlık ve alt başlıklar konuyu daha sonra hatırlanmanızda kolaylıklar sağlar.

Not tutarken öğretmenin önemini vurguladığı bölümlerin altını çizin. Başlıkları ve alt başlıkları renkli kalemlerle not tutun. Önemli kavramları ya tırnak içine alın, ya renkli olarak yazın, ya da altını çizin. Bu işlemler daha sonraki tekrarlarda size kolaylık sağlayacağı gibi dikkatinizi önemli noktalara da çekerek verimli bir öğrenmeye zemin oluşturacaktır.4.TEKRAR

Ön hazırlık ve iyi bir sınıf içi öğrenme sürecinden sonra konuları veya konuların bazı kısımlarını değişik sebeplerden dolayı unutabilirsiniz. Bunun önüne tekrar çalışma eylemiyle geçebilirsiniz. Sınıf içi öğreniminden sonra eve gelince güzel bir tekrar yapılmalı ve bu tekrarı belirli periyotlarla yinelemelisiniz. Bu işlem sanıldığı gibi çok zaman almaz. Duvarın yeniden boyanması kadar değil de silinmesi kadar zaman alır. Böylece konuları iyice pekiştirmiş olur ve tam öğrenmeyi gerçekleştirirsiniz. Çünkü öğrenmenin temeli tekrara dayanır.

Kaybettiğiniz bilgileri tekrar çalışmalarıyla kazanabilirsiniz. Daha doğru bir ifadeyle öğrendiğiniz bilgiler, belirli periyotlarla yapacağınız tekrarlarla kalıcı duruma gelir. Tekrarın amacı, daha önce öğrendiğiniz bilgileri gerektiğinde hatırlamanızı sağlamaktır. Tekrar yeniden öğrenme değil, öğrendiklerinizi hatırlamadır.

Unutma, öğrenmeden sonra olabilecek bir sorundur ve normaldir. Kişi, öğrendiklerinin % 70’ini 1 saat içinde, % 80’ini de bir gün içinde unutur. Bu, önemli bir sorundur. Bir problemi çözmeniz için üç formül gerekiyorsa ve siz bunlardan birini bilmiyorsanız, yani unutmuşsanız bildiğiniz diğer iki formül soruyu çözmenize yetmeyecektir. Yani, bildiğiniz bu iki formül işinize yaramayacaktır. Zincirin halkaları gibi. Zincirin işlevini yerine getirebilmesi için halkalarının hepsinin tam ve sağlam olması gerekir. Halkalardan biri bile eksik olsa, o zincir görevini yapamayacak; ona ne bağlandıysa bağlanalar ayrılıp gidecektir.

20 – 40 dakikalık bir ders süresinden sonra 10 dakikalık bir tekrar çalışması yapmanız en uygun olanıdır. Tekrar bir defalık bir çalışma değildir. Öğrencilerin yanılgıya düştükleri noktalardan biri çalışma sisteminde dersin başında geçen sürenin çokluğunun öğrenmeyi artıracağı düşüncesidir. Oysa bu düşünce yanlıştır. Tekrar yapılmazsa kalıcı öğrenme olamayacaktır. Öğrenilenlerin kalıcı duruma gelmesi için tekrarların sıkça yapılması gerekir.

Dersten hemen sonra yapacağınız 10 dakikalık bir tekrardan sonra dersi öğrendiğiniz (işlediğiniz) günün akşamı 2-4 dakikalık yeni bir tekrar; dersten 24 saat sonra yine 2- 4 dakikalık bir tekrar; bir hafta sonra 5 dakikalık bir tekrar; bir ay sonra ise yine 5 dakikalık bir tekrar yapmanız öğrendiklerinizin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bu tekrarları aylık olarak yinelemeli, özellikle sınava altı hafta kala tekrar çalışmalarını yoğunlaştırmalısınız. Çünkü kalıcı öğrenme ders çalışma başında geçen süreyle değil, tekrar sayısı ve süresiyle doğru orantılıdır. Yapılan araştırmalar, çok tekrar edilen bilgilerin daha kolay hatırlandığını göstermektedir.

Sözel derslerde tekrarı okuma ve önemli noktaları not tutma şeklinde; sayısal derslerde ise problemlerin sonucunu bulana değin çalışma şeklinde yapmalısınız. İlk tekrarı, derste tuttuğunuz notlardan yaparsanız daha faydalı olacaktır. İkinci tekrarı ise, öğrendiklerinizi zihinden geçirme biçiminde yapabilirsiniz. Bu iki işlemden sonra notlarınızla zihninizden geçirdiklerinizi karşılaştırmalı varsa eksiklikleri yeniden gözden geçirmelisiniz.


RABBIM EVLATLATIMIZA ZEHIN ACIKLIGI VERSIN......AMIN....

_________________
Hayat ücbucuk ile Dört arasindadir ;
ya ücbucuk atarsin yada dört dörlük Yasarsin.


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
prof7780
MODERATOR
MODERATOR
avatar

Männlich
Anzahl der Beiträge : 2355
Alter : 41
Devlet/Sehir : BRD/ Baden-Württemberg
is alani/Hobi : Issiz Adamin Isi Coktur
Anmeldedatum : 30.03.08

BeitragThema: Re: VERIMLI CALISMA 2   16/5/2008, 03:05

cümlemize versin, bizlere daha cok ihtiyac var, bu yastan sonra Cool

_________________
BU TEN TOZLARIN CAN YÜZÜNE PERDE OLUR
BU YÜZDEN BU PERDEYI YIRTARIM GÜZEL OLUR


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
perikiz
MODERATOR
MODERATOR
avatar

Weiblich
Anzahl der Beiträge : 972
Alter : 47
Devlet/Sehir : Almanya
is alani/Hobi : Ev Hanimi
Medeni Hali - Evli/Bekar : Evliyim
Anmeldedatum : 31.03.08

BeitragThema: Re: VERIMLI CALISMA 2   17/5/2008, 01:18

Siz.bu yasta
daha bögle diyosaniz
gerisi ne desin....????
Agliyor

_________________
Hayat ücbucuk ile Dört arasindadir ;
ya ücbucuk atarsin yada dört dörlük Yasarsin.


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
prof7780
MODERATOR
MODERATOR
avatar

Männlich
Anzahl der Beiträge : 2355
Alter : 41
Devlet/Sehir : BRD/ Baden-Württemberg
is alani/Hobi : Issiz Adamin Isi Coktur
Anmeldedatum : 30.03.08

BeitragThema: Re: VERIMLI CALISMA 2   18/5/2008, 02:22

ne yapalim, genc yasta kocamisiz egilen smile büyük

_________________
BU TEN TOZLARIN CAN YÜZÜNE PERDE OLUR
BU YÜZDEN BU PERDEYI YIRTARIM GÜZEL OLUR


Nach oben Nach unten
Benutzerprofil anzeigen
Gesponserte Inhalte
BeitragThema: Re: VERIMLI CALISMA 2   

Nach oben Nach unten
 
VERIMLI CALISMA 2
Nach oben 
Seite 1 von 1

Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
www.bahtiyar.forumkostenlos.at :: BAYANLARA ÖZEL :: Cocuk & Aile :: Cocuk lara özel Bölüm-
Gehe zu: